Sa do të marrin nga 10% i Trustit gjysma e kontributdhënësve?

Njohwsi i ekonomisë, Agron Demi, thotë se gjysma e kontributpaguesve pensional mesatarisht mund të tërheqin nga Trusti ‘VETËM’ 31 euro, nëse miratohen ndryshimet ligjore në Kuvend për tërheqjen e 10 përqindshit të Trustit.

“Me siguri gjysmën e kësaj shume do e përbij banka në emër të mirëmbajtjes”, ka thënë Demi.

Në anën tjetër, 42.5 euro mesatarisht në ditë shpenzon një zëvendëskryeministër vetëm për dreka zyrtare. E 11.748 euro ka kushtuar vetëm një biletë aeroplani.