Sa para në muaj kanë në dispozicion familjet zvicerane dhe sa kursejnë

20

Këto të dhëna mbështeten në shifrat e Zyrës Federale të Statistikave (BFS) për vitin 2019, të cilat janë publikuar të martën.

Të ardhurat mesatare të disponueshme të familjeve zvicerane janë 6609 franga. Pjesa më e madhe e kësaj shume shpenzohet për mallra dhe shërbime. Ndërsa shpenzimet e detyrueshme si taksat, sigurimet shoqërore dhe primet e sigurimeve shëndetësore përbëjnë një të tretën e buxhetit total, transmeton albinfo.ch.

Këto të dhëna mbëshetten në shifrat e Zyrës Federale të Statistikave (BFS) për vitin 2019, të cilat janë publikuar të martën.

Krahasuar me vitin pararendës (2018), të ardhurat mesatare të disponueshme, pra të ardhurat bruto minus shpenzimet e detyrueshme, kanë pësuar një ulje të lehtë. Në vitin 2018, këto të ardhura ishin mesatarisht 6699 franga, shkruan srf.ch.

Të ardhurat bruto kanë mbetur pothuajse të pandryshuara, 9560 franga, si në vitin 2018 ashtu dhe në 2019.

Madhësia mesatare e familjeve gjithashtu ka rënë, nga 2.16 në 2.11 persona, përcjell albinfo.ch. Në përgjithësi, megjithatë, buxheti për frymë ka rënë.

Shpenzimet e detyrueshme, nga ana tjetër, janë rritur pak në krahasim me vitin paraprak – nga 30 në 31 për qind.

Rreth 60 për qind e familjeve kanë të ardhura nën mesataren. Familjet në klasën me të ardhura më të ulëta (me të ardhura bruto më pak se 4500 CHF) shpesh kanë shpenzuar më shumë para se sa kanë fituar.

Në vitin 2019, familjet kanë përdorur 52.0% të të ardhurave bruto për shpenzime konsumatore. Me rreth 1381 franga (14,4% e të ardhurave bruto), shpenzimet për strehim dhe energji zënë vendin e parë.

Pas të gjitha shpenzimeve, familjeve u kanë mbetur për kursim mesatarisht 1232 CHF në muaj ose 12.9% të të ardhurave bruto, në vitin 2019.

Familjet në klasën me të ardhura më të ulëta (me të ardhura bruto më pak se 4500 CHF) në përgjithësi nuk ishin në gjendje të kursenin asgjë.