KFW nga Gjermania do të sigurojë kredi në vlerë prej 25.5 milionë euro

13

Qeveria e Republikës së Kosovës sot ka miratuar edhe nismën për negocimin e marrëveshjes ndërkombëtare të propozuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve.

Marrëveshja me Kfw nga Gjermania do të sigurojë kredinë në vlerë prej 25.5 milionë eurove. Kjo kredi do të shfrytëzohet nga KOST-i për financime në sektorin e energjisë.