VIDEO: Këshilla të sigurisë dhe shëndetit në punë për vendet e punës

0
50
Female entrepreneur wearing face mask while analyzing business reports and working on desktop PC in the office.