Sa është i pasur kryeministri Hoti?

0
88

Pauria e anëtarëve të kabinetit të Qeverisë Hoti

Sipas përllogaritjeve të dala nga raportet e deklarimit të pasurisë në Agjencisë Kundër Korrupsion, del se kryeministri Hoti ka deklaruar pasuri të paluajtshme në pronësi të përbashkët në vlerë prej 233 mijë euro, kurse para të gatshme ka mbi 2,600 euro, të cilat i ka deklaruar në emër të bashkëshortes dhe fëmijëve. Për sa u përket borxheve, Hoti thotë se ka mbi 40,700 euro detyrime ndaj personave juridikë dhe fizikë,

Vartësi i tij i parë, Besnik Tahiri në AKK ka deklaruar se ka pasuri të paluajtshme në vlerë prej 265 mijë euro, kredi në vlerë 100 mijë euro, një veturë në vlerë 16 mijë euro dhe para të gatshme në vlerë 20 mijë euro.

Driton Selmanaj, i cili është zëvendëskryeministri i dytë në këtë agjenci, ka deklaruar se ka rreth 200 mijë euro pasuri të paluajtshme, dy vetura në vlerë të përgjithshme 15 mijë e 500 euro, kursime në vlerë 2,400 euro dhe detyrime financiare në vlerë mbi 35 mijë euro.

Zëvendësministrja e tretë në Qeverinë Hoti, Albulena Balaj – Halimi në AKK ka deklaruar një pasuri të paluajtshme të përbashkët në vlerë prej 1 milionë e 364 mijë eurosh. Sipas raportit, ajo ka dy vetura në vlerë të përgjithshme 13 mijë euro, një kredi personale në vlerë mbi 4,800 euro dhe 1,800 euro kursime. Kurse, vartësi i katërt i Hotit, Goran Rakiq, i cili para se të zgjidhet zëvendëskryeministër ka ushtruar detyrën e kryetarit të Mitrovicës së Veriut, në Agjencinë Kundër Korrupsion, ka deklaruar një pasuri mbi 440 mijë euro. Ai në raport nuk ka deklaruar se ka detyrime financiare, por vetëm para të kursyera në një bankë në Beograd në vlerë 50 mijë euro dhe një veturë në vlerë 10 mijë euro.

Disa nga ministrat aktualë të Qeverisë Hoti, nuk kanë ushtruar funksione publike, për të cilët mungojnë raportet e deklarimit në AKK.