PREJ NGA I MARRIN PARATË KOSOVARËT?

0
560

Në vitin 2017 rrogat nga sektori privat dhe publik kanë qenë burimi më i rëndësishëm i të hyrave në Kosovë për rreth 50 përqind të ekonomive familjare.

Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, burime tjera të rëndësishme janë bizneset e ekonomive familjare dhe pensionet, shkruan Buletini Ekonomik.

Paratë e dërguara nga jashtë (remitencat) janë shumë të vlefshme për ekonomitë familjare në
Kosovë.

8 përqind të ekonomive familjare të hyrat nga jashtë i kanë burim kryesor të hyrave.

Shumica e ekonomive familjare kanë burime të përziera të të hyrave, prandaj të hyrat e
tanishme japin një pasqyrë të ndryshme. /Buletini Ekonomik/